Analiza tržišta i poslovnog okruženja od ključnog je značaja za opstanak, stvaranje konkurentske prednosti i očuvanja prepoznatljivosti svake kompanije ili organizacije.

Sa nama ćete obezbediti najkvalitetnije analize tržišta na osnovu kojih se mnogo lakše donose bitne strateške odluke i minimiziraju mogućnosti gubitaka izazvanih pogrešnim pretpostavkama.

Jedan od naših stalnih prioriteta jeste kontinuirano praćenje promena poslovnog okruženja u kome egzistiraju naši klijenti, jer samo takvim pristupom možemo da im garantujemo uspeh u obezbeđenju i zaštiti njihove imovine i poslovanja.

Koristimo se savremenim metodama istraživanja i analize tržišta i taj proces realizujemo uz pomoć relevantnih stručnjaka iz oblasti ekonomije, bezbednosti, finansija i prava čime dobijamo pouzdane pokazatelje za dalje aktivnosti.

Često se iz nemara ili neznanja prenebregne uticaj faktora okruženja na već definisane poslovne planove pa se isti moraju naknadno menjati i prilagođavati novoj situaciji što značajno uvećava troškove.

Da bi efikasnije i lakše poslovali i živeli moraju se uzeti u obzir svi elementi spoljašnje sredine, iskoristiti postojeće prilike, izbeći potencijalne opasnosti, maksimalno prikazati prednosti i neutralizovati slabosti, što je nemoguće bez kvalitetne analize činilaca okruženja.

Treba naglasiti da sama analiza okruženja i identifikacija promena nije dovoljna ukoliko ih ne prate i kontinuirane promene i usaglašavanja unutar samog sistema. Svi činioci iz okruženja su u međusobnoj interakciji što ih čini promenjivim, tako da i organizacija mora biti spremna na korekcije sopstvene strategije kada okolina doživi promene.

Često korišćen stručni izraz za analizu poslovnog okruženja je PEST ili odskora PESTEL, a u pitanju su inicijali termina Political, Economic, Social, Technological, Ecological, Legal, što predstavlja faktore koji se prate i analiziraju.

CONSULTIGENCE GROUP Vam u PESTEL analizi nudi odgovore na sledeća pitanja:

  • Kako izgleda Vaše lokalno i globalno okruženje?
  • Koje su Vaše prednosti, a šta su nedostaci na postojećem i potencijalnom tržištu?
  • Šta su Vaši konkurenti preduzeli i napravili u poslednje tri godine?
  • Šta ste u istom vremenskom razdoblju Vi uradili Vašim konkurentima?
  • Koje opasnosti i pretnje Vas mogu napasti u budućem periodu?
  • Kakav plan da napravite za umanjenje i izbegavanje postojećih rizika?

Brz tehnološki razvoj i agresivna tržišna ekspanzija proizveli su nove bezbednosne potrebe u poslovanju, generisali do sada nepoznate opasnosti i stimulisali nove načine upravljanja rizikom.  Stoga je bezbednosna strategija ključni mehanizam i preduslov za zdrav razvoj poslovanja.

Kvalitetna bezbednosna analiza nam omogućava da planiramo i sprovedemo niz koordinisanih akcija usmerenih na jačanje strateških funkcija Društva. Pored toga, ona nam omogućava da adekvatno tretiramo negativne i štetne događaje koji čine lepezu Vaših rizika i ranjivosti.

Dosta priče, hajde da radimo!