Skip to main content

Zaštita koja Vaše poslovanje čini sigurnim, stabilnim i spremnim za uspeh!

U današnjem brzo rastućem poslovnom okruženju, bezbednost poslovnih subjekata ne bi smela da bude nešto što se prepušta slučaju. Mi u CONSULTIGANCE GROUP verujemo da pružanje vrhunske usluge korporativne bezbednosti znači ne samo zaštita fizičkih resursa, objekata, opreme, već i zaštita kompletnog poslovnog koncepta, ideja, planova, vaše intelektualne svojine, ugleda i tržišne reputacija i na kraju onoga što je najvažnije a to su ljudi i njihov radni ambijent.

Mnoge uspešne kompanije počele su uviđati da njihov pristup „Mi to možemo sami“ nije dao adekvatne rezultate. Posle mnogo godina lutanja i traganja za održivim sistemskim rešenjima menadžmentu mnogih kompanija postala je jasna neophodnost suštinske promene strukture i načina upravljanja bezbednosnim procesima uz redefinisanje prioriteta što po sebi nosi prihvatanje novog pristupa korporativnoj bezbednosti kao strateškoj funkciji. Ovo je takođe odgovor na dosadašnje, nerazumevanje i nedovoljno ulaganje u korporativnu bezbednost što je impliciralo u povećanju operativnih troškova i gubitaka, a takođe i u čestom kršenju zakona uglavnom iz nehata i ozbiljnim rizicima koji mogu značajno uticati na uspešnost poslovanja i drastično narušiti reputaciju kompanije.

Kada menadžment shvati da mora unaprediti kompanijsku bezbednost, u tom trenutku vreme je da se predstavi CONSULTIGANCE GROUP – partner kojem možete da verujete, tim vodećih stručnjaka korporativne bezbednosti sa referentnim iskustvom i najboljom praksom stvaranom u velikom broju ino i regionalnih kompanija. Posvećeni smo tome da prepoznajemo Vaše aktuelne potrebe i procenjujemo rizike, dizajniramo i implementiramo optimalne zaštitne mere, obezbeđujemo kompetentno upravljanje kriznim situacijama i kontinuirano radimo na poboljšanju bezbednosti svih vitalnih kompanijskih procesa.

Naša usluga korporativne bezbednosti pokriva širok spektar potreba jedne organizacije, od procedura interne bezbednosti do bezbednosti informacija, od razvoja strategije prevencije do operativnog upravljanja krizama. Mi pružamo jedinstven, proaktivni pristup korporativnoj bezbednosti, koristeći najsavremenije tehnologije i metodologije, obezbeđujući potpuno prilagođena rešenja za vašu kompaniju.

Svet korporativne bezbednosti je kompleksan i brzo se menja. Izazovi su brojni, ali uz pravog partnera, otvarate siguran put ka bezbednom i održivom poslovanju. CONSULTIGANCE GROUP je upravo taj partner uz koga ćete pored efikasne stručne podršku i dobiti sve one odgovore i zakonski usaglašena rešenja koja Vam nedostaju.

Consultigence Group predstavlja jedinstvenu regionalnu bezbednosnu platformu sa jedinstvenim konceptom integrativnog upravljanja rizicima i bezbednosnim rešenjima koja su prilagođena zahtevima Vaše kompanije. Naš konsalting je i strateška i operativna aktivnost koja uključuje upravljanje bezbednosnim procesima, organizacionim resursima, procenama i projektima i uključuje niz koherentnih i složenih aktivnosti u različitim domenima:

Izrada Plana procene rizika u zaštiti imovine i poslovanja: Naše ekspertize iz ove oblasti omogućavaju nam da vam pružimo detaljnu procenu rizika koja se odnosi na sve aspekte vaše kompanije, od imovine do operacija. Plan procene rizika je ključan za efikasno upravljanje korporativnom bezbednošću, omogućavajući vam da identifikujete potencijalne pretnje i ranjivosti i razvijete strategije za njihovo ublažavanje.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja – BCM procedura: Ova usluga se odnosi na planove i procedure koje vaša kompanija može implementirati kako bi se osiguralo da poslovanje nastavi bez prekida, bez obzira na nepredviđene događaje. Mi vam pomažemo da razvijete i implementirate efikasne BCM procedure, tako da možete biti sigurni da je vaša kompanija spremna za bilo šta što dolazi.

Upravljanje poslovnim i investicionim rizikom: Naš pristup upravljanju rizikom je sveobuhvatan, pokrivajući kako operativne tako i strateške rizike. Mi vam pomažemo da identifikujete, analizirate i kontrolišete rizike povezane sa vašim poslovnim odlukama, što može značajno poboljšati performanse vaše kompanije i zaštititi vaše investicije.

Informaciona bezbednost: U doba digitalizacije, zaštita informacija postaje ključni prioritet za sve kompanije. Naš tim stručnjaka za informacionu bezbednost pruža usluge od identifikacije i procene rizika, preko razvoja i implementacije bezbednosnih politika i procedura, do obuke Vaših zaposlenih i instaliranja sistema za detekciju i prevenciju bezbednosnih pretnji.

CONSULTIGANCE GROUP pruža sve ove usluge kao deo naše sveobuhvatne ponude korporativne bezbednosti. Naš pristup je holistički, a naš je cilj da vam pružimo kompletan skup alata, znanja i stručne podrške potrebne za efikasno upravljanje bezbednošću vaše kompanije.

Dosta priče, hajde da radimo!