Skip to main content

Na ovaj način vrši se unapređenje zaštite organizacije u celini, jer je trenutna situacija takva da određene kompanije u regionu imaju delimično formirane sektore korporativne bezbednosti ili ih uopšte nemaju tako da se mora krenuti bukvalno od nule i napraviti ceo sistem od početka. Takve kompanije se nisu bavile rizicima sve dok vlasnici nisu shvatili da im takav pristup na godišnjem nivou donosi mnogo više gubitaka, nego što bi bilo ulaganje u sektor bezbednosti.

Obzirom da je veliki broj kompanija doživeo nagli rast prethodnih godina i a da iste nemaju definisan sektor bezbednosti i nisu uradile procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja pred nama je period u kome će bezbednosni konsalting imati veliku primenu u izgradnji bezbednosne strukture i uvođenju menadžera bezbednosti koji bi upravljali ovom funkcijom.

Naš multidisciplinarni stručni tim predstavlja pouzdanog partnera u borbi sa svim poslovnim izazovima jer će na sebe preuzeti sve Vaše organizacijske i zakonske potrebe u domenu bezbednosti, upravljanje rizicima, informatičku zaštitu, proveru usaglašenosti kao i sva prateća preventivna angažovanja usmerena u pravcu očuvanja Vaših interesa i konkurentnosti.

Spremni smo da zajednički sagledamo interno i eksterno okruženje Vašeg preduzeća, a zatim kroz SWOT analizu procenimo resurse sa kojima raspolažete, organizacijsku strukturu, radne procedure, konkurenciju, nakon čega bi započeli sa izradom ugovora koji definiše transfer rizika i odgovornosti u segmentu korporativne bezbednosti sa Vašeg menadžmenta na naš ekspertski tim.

Suština i cilj prebacivanja ingerencija iz domena bezbednosti i zaštite na Consultigence Group za Vas ne predstavlja samo olakšanje u smislu organizacije i realizacije stručnih poslova već i transparentnu uštedu jer se eliminišu finansijski izdaci za interno zaposlene i dodatno se vrši transfer profesionalnih rizika na spoljnog partnera kome je korporativna bezbednost šifra delatnosti.

Koncept outsource bezbednosti na svetskom nivou svakodnevno dobija sve više potvrda uspešnosti jer ga menadžment kompanija sve više prepoznaje kao sopstveni benefit a aktivnosti direktno sprovode visokospecijalizovane agencije i stručni konsultanti sa relevantnim iskustvom i adekvatnim stručnim znanjima.

Virtuelni menadžer bezbednosti

Kompletnu podršku i “best practice” rešenja iz domena korporativne bezbednosti vrlo jednostavno možete dobiti aktiviranjem naše usluge “Menadžer bezbednosti po meri“ što ujedno predstavlja profesionalan, objektivan, racionalan i siguran alat za izgradnju efikasnog sistema Vaše zaštite

Kompanije koje žele da se zadrže isključivo na ulaganju sopstvene energije u matičnu delatnost (core bussiness) aktiviranjem naše usluge virtuelnog menadžera bezbednosti dobijaju mnogo više od internog rešenja koje samo po sebi generiše nove troškove, formiranje kompletnog sektora bezbednosti u okviru kompanije, što polako postaje glomazan i prevaziđen model poslovanja. Menadžment kompanije u tom slučaju mora da ulaže novac u plate službe obezbeđenja, poreze i doprinose, službena vozila, kancelarije, računare, telefone, obuke, licence, bolovanja, odmore, amortizaciju što evidentno uzrokuje brojne skrivene troškove i visoku krajnju cenu. Kod outsource security rešenja ukupni troškovi su osetno manji i jasno se mogu projektovati, a prednost je i što Consultigence Group preuzima sve aktivnosti u tom segmentu, tako da se top i srednji menadžment, u kompanijama koji koriste ovaj model bezbednosti, isključivo bavi svojim osnovnim zaduženjima bez delegiranih obaveza iz domena koji im nije primaran i dovoljno poznat, a koje danas u mnogim preduzećima obavljaju pravnici, inženjeri, menadžeri srodnih sektora, tehnička lica itd…

Servisi i rešenja koje neka kompanija dobija angažovanjem eksternog supervizora / menadžera bezbednosti u prednosti su u odnosu na internu postavku bezbednosti jer su već više puta primenjeni, unapređeni i potvrđeni u praksi, a veoma interesantan je i transfer rizika kojim se odgovornost od greške i neusaglašenosti preseljava u „dvorište“ partnera.

Kvalitetno upravljanje bezbednosnom politikom kompanije nije moguće bez iskusnog menadžera koji proaktivno identifikuje i analizira rizike, zatim metodološki vrši njihovu procenu i u odnosu na dobijene rezultate definiše strategiju za njihov tretman sa ciljem njihovog minimiziranja i eliminacije. Kompletan ovaj proces generiše formiranje seta bezbednosnih procedura, protokola i instrukcija kako bi organizacija bila spremna da odgovori i otkloni potencijalne pretnje i izazove.

Našim angažovanjem mala i srednja preduzeća koja nemaju razvijen sektor korporativne bezbednosti ostvaruju kompletnu funkciju security managamenta-a dok veliki sistemi dobijaju profesionalnog saradnika za unapređenje bezbednosti kroz relevantne analize, kvalitetne procene i procedure, poslovno obaveštavanje, stručnu edukaciju i druga kvalitetna i proverena rešenja.

Naša usluga – „Virtual Security Management“ uključuje sledeći paket aktivnosti:

 • Savetovanje – konsalting u oblasti bezbednosnog menadžmenta;
 • Uvođenje korporativne bezbednosti kao funkcije menadžmenta u organizaciju;
 • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovnja (standard – SRPS A.L2.003);
 • Izrada bezbednosne infrastrukture i kreiranje procedura usaglašenih sa radnim procesima i važećom zakonskom regulativom;
 • Krizni menadžment i upravljanje vanrednim situacijama – emergency procedures;
 • BCM & BCP – Business continuity management – izrada planova za kontinuitet poslovanja;
 • Informaciona bezbednost – uvođenje bezbednosnih politika za zaštitu podataka o ličnosti – usaglašavanje sa GDPR uredbom.
 • Kontrola sprovođenja ugovora outsource službi i partnera u domenu bezbednosti, zaštite i održavanja (Security, Safety & Facility Services);
 • Interna kontrola sistema za Zaštita od požara i Bezbednost i zaštita zdravlja na radu (HSE service);
 • Program prevencije gubitaka / Loss prevention program;
 • Poslovno obaveštajna delatnost – analiza konkurencije;
 • Bezbednosne provere pravnih i fizičkih lica – Bonitet;
 • Dizajniranje sistema tehničke zaštite – Softversko integrisanje CCTV – Alarm – Kontrola Pristupa – Dojava požara;
 • Zastupanje i posredovanje u procesima obezbeđenja i zaštite.

Budite i Vi jedna od uspešnih organizacija koja efikasno realizuje sve zahteve iz oblasti korporativne bezbednosti koristeći naš partnerski servis i dobijajući kvalitetna gotova rešenja bez skupih kadrovskih i tehničkih investicija.

Dosta priče, hajde da radimo!