Zahtevi savremenog poslovanja, globalne promene izazvane pandemijom i klimatskim promenama, doveli su do novih rizika koji su se odrazili na organizaciju i logiku funkcionisanja poslovnih sistema, koji su postali veoma osetljivi i ranjivi po pitanjima bezbednosti.

Efikasna zaštita postala je prioritet i neminovan segment u strateškom planiranju i širenju kompanija i u tom segmentu Consultigence Group postaje pouzdan partner u cilju pripreme terena i informisanja Vašeg menadžmenta o ključnim detaljima novog tržišta.

Sprovodimo Vaše projekte u delo od ideje do realizacije po sistemu „Ključ u ruke“ pratimo sve faze projekta i redovno izveštavamo o učinku tako da nemate potrebu angažovanja sopstvenih resursa, dolazaka na lokaciju i formiranja skupih internih timova koji uzgred rečeno ne prepoznaju posebnosti tržišta i lokalno zakonodavstvo.

Pratimo i proveravamo usklađenost građevinskih projekata svo do uspostavljanja kvalitetnog i sveobuhvatnog sistema obezbeđenja sposobnog da umanji i eliminiše potencijalne rizike, a da ujedno bude i fleksibilan i proceduralno jednostavan za zaposlene i klijente.

Sa nama su uštede više nego očigledne a procesi se značajno ubrzavaju jer poznajemo zakone i procedure za brzo rešavanje administrativnih prepreka a u svom pristupu koristimo višegodišnju najbolju praksu. Na raspolaganje Vam stavljamo kompletnu paletu svojih bezbednosnih i konsultantskih usluga poštujući posebnosti Vašeg matičnog biznisa i vizije koju ste izgradili.

Spremni smo da za Vas realizujemo kompletan proces izgradnje sistema obezbeđenja od planiranja, definisanja projektnog zadatka, procene rizika, plana zaštite do izbora adekvatnih partnera za fizičko – tehničko obezbeđenje i sprovođenja kontrole kvaliteta i usaglašenosti sa ugovornim obavezama.

Radimo evaluaciju projekta i redovno Vas izveštavamo o realizaciji akcionog plana uz analizu troškova i eventualne neusklađenosti.

Naš pristup izgradnji sistema obezbeđenja je projekat po principu  „ključ u ruke“ i obuhvata sledeće aktivnosti:

 • Istraživanje i analiza tržišta;
 • Definisanje projektnog zadatka;
 • Planiranje sistema obezbeđenja;
 • Izrada tehničke dokumentacije i sprovođenje tendera;
 • Provera boniteta partnera i izrada ugovora;
 • Provera kvaliteta i usaglašenosti;
 • Interna kontrola i revizija.

Prevencija gubitaka

Projekat prevencija gubitaka prestavlja skup ciljeva i mera usmerenih na sprečavanje, minimiziranje i eliminaciju svih faktora koji negativno utiču na poslovanje i vrednosti jednog sistema.

Svaki gubitak je direktna posledica postojanja kritičnih tačaka u sistemu, koje nisu kvalitetno bezbednosno markirane. Identifikacija i analiza kritičnih tačaka od strane naših eksperata sa multidisciplinarnim iskustvom predstavlja prvi korak u procesu prevencije gubitaka.

Treba imati u vidu da se program prevencije gubitaka ne sme ograničiti samo na materijalnu formu, već treba da se odnosi na sve gubitke nastale delovanjem različitih činilaca kao na primer:

 • Greške višeg i srednjeg menadžmenta kao i zaposlenih na operativnom nivou;
 • Loše postavljeni procesi i neadekvatno upravljanje resursima;
 • Interne i eksterne krađe informacija, ideja, planova;
 • „Odliv mozgova“ , odlazak ili prelazak obučenih kadrova u konkurentske kompanije;
 • Narušavanje imidža, brenda i poslovnog ugleda organizacije;
 • Industrijska špijunaža, otkrivanje poslovnih tajni, krađa intelektualne svojine;

Consultigence Group nudi izradu programa za prevenciju gubitaka u kompanijama i implementaciju najboljih poslovnih praksi. Nakon opservacije i preliminarnih procena Vašeg sistema spremni smo da pristupimo definisanju ciljeva i realizaciji.

Dosta priče, hajde da radimo