Skip to main content

Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja predstavlja prvi korak u izgradnji sistema bezbednosti i ujedno je temelj svih daljih strateških i operativnih radnji. Do sada ste više puta čuli da da vam je potreban „neki akt“ i da to može „neko“ da vam “završi“, bez razmišljanja o konsekvencama koje se mogu ogledati u neadekvatnom obezbeđenju, tretmanu rizika, finansijskim izdacima na više frontova usled ne sagledavanja kompaktnosti i povezanosti bezbednosnih izazova i problema u organizaciji, stvarajući domino efekat i akumulaciju novih rizika, novih stresova i novih novčanih izdataka.

Za ovakav scenarijo, sigurno niste spremni, a sveobuhvatna efikasna zaštita u današnje vreme postala je prioritet i potreba bezbednog funkcionisanja organizacija. U vezi sa tim neophodno je uspostaviti kvalitetan i sveobuhvatan sistem obezbeđenja sposoban da umanji i eliminiše potencijalne rizike, a da ujedno bude i fleksibilan i proceduralno jednostavan za zaposlene i klijente.

NAŠA PROCENA RIZIKA VAŠA STRATEŠKA PREDNOST

Da li znate da instalacija i upotreba sistema fizičke i tehničke zaštite bez prethodno izrađene procene rizika predstavljaju rizik za Vašu organizaciju jer se kroz njih vrši neovlašćeno snimanje, profilisanje i prikupljanje podataka o zaposlenima, klijentima, posetiocima i trećim licima? – 

Procena rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja je krucijalan strateški akt koji predstavlja temelj izgradnje adekvatnog i efikasnost sistema obezbeđenja – bazični dokument koji omogućava dalju nadgradnju i koji je neophodan da bi se preduzelo projektovanje i inkorporiranje obezbeđenja u poslovne funkcije i procese: izrada plana obezbeđenja sa planom tehničke zaštite, projektovanje, izvođenje, nadzor, servisiranje i održavanja opreme za tehničku zaštitu.

Akt procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja shodno standardu SRPS A.L2.003 (Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika) obrađuje 11 kategorija rizika u organizaciji i to:

 • procenu rizika opštih poslovnih aktivnosti;
 • procenu rizika po bezbednost i zdravlje na radu;
 • procenu pravnih rizika;
 • procenu rizika od protivpravnog delovanja;
 • procenu rizika od požara;
 • procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • procenu rizika od eksplozija;
 • procenu rizika od neusaglašenosti sa standardima;
 • procenu rizika po životnu sredinu;
 • procenu rizika u upravljanju ljudskim resursima;
 • procenu rizika u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (IKT) sistema.

Zašto Vam je neophodna procena rizika?

 • Zato što je zakonska obaveza privrednih društava shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju, član 20. i 34. („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)
 • Zato što se procenom definišu aktivnosti u pogledu sveobuhvatnog obezbeđenja organizacije, njenih vitalnih vrednosti i uspostavljanje sistema fizičko-tehničkog obezbeđenja
 • Zato što se Aktom detektuju „slabe tačke“ u organizaciji i uspostavlja projekat tretmana svih identifikovanih rizika, opasnosti i ranjivosti.
 • Zato što se kroz dokument definiše svrha i cilj obrade podataka o ličnosti tehničkim sistemima zaštite – što je krucijalni preduslov za usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
 • Zato što procenom ne dobijate samo papir i pečat o ispunjenoj zakonskoj obavezi, već sveobuhvatnu bezbednosnu studiju rađenu od strane naših eksperata koja rešava sve vaše bezbednosne probleme u praksi.
 • Zato što je Procena rizika sistemski dokument koje ne pokriva samo segment fizičko-tehničke zaštite, već pokriva 11 kategorija opasnosti i odnosi se na kompletan sistem funkcionisanja Vaše organizacije uključujući interne i eksterne procese i faktore.
 • Zato što izradom Akta legalizujete instalaciju i upotrebu tehničkih sistema zaštite: video nadzora, alarmnih sistema, kontrolu pristupa, GPS sistema za praćenje, biometrije i drugo.

Uredba o obavezno obezbeđenim objektima (“Službeni glasnik RS”, br. 98/2016) kao i Pravilnik o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) bliže definišu obaveze privrednih društva shodno zakonu o privatnom obezbeđenju i uvode obavezu izrade procene rizika od strane licenciranog društva za privatno obezbeđenje pre angažovanja sistema fizičke i tehničke zaštite. Vaša potreba je naš profesionalni poziv.

Naš Security tim stavlja na raspolaganje svoje resurse i spremnost da realizuje kompletan proces izgradnje sistema obezbeđenja za Vašu organizaciju koji uključuje sledeće aktivnosti:

 1. Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 2. Planiranje sistema obezbeđenja;
 3. Definisanje projektnog zadatka;
 4. Izrada tehničke dokumentacije i sprovođenje tendera;
 5. Provera boniteta partnera i izrada ugovora;
 6. Provera kvaliteta i usaglašenosti;
 7. Interna kontrola i revizija;

Pozovite nas i relaksirajte Vaš menadžment jer mi imamo sva bezbednosna rešenja na jednom mestu!

Dosta priče, hajde da radimo!