Skip to main content

Podaci o ličnosti, uhh ajde da sutra otvorimo tu temu… poznato Vam zvuči? 🙂 E Baš u tom odlaganju došli ste u fazu da nemate ideju kako da krenete u GDPR usklađivanje jer ne znate kako se počinje…

Consultigance Group je tu da vam pomogne u rukovanju sa ovom složenom temom. Bilo da ste u fazi planiranja usklađivanja, ili se već bavite postupkom usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i General Data Protection Regulation (GDPR), naš tim stručnjaka za zaštitu podataka je spreman da vam pruži stručnu pomoć.

Šta podrazumevamo pod Zaštitom Podataka o Ličnosti?

Zaštita podataka o ličnosti je konstantan proces kojim se obezbeđuje da su podaci o ličnosti koje organizacija obrađuje zaštićeni u skladu sa zakonskim regulativama. To uključuje obezbeđenje odgovarajućih organizaciono – tehničkih i kadrovskih mera kojima se formalno opisuju procesi usmereni na bezbednost podataka, obavljanje postupka usklađivanja sa GDPR-om i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), kao i postavljanje procedure za obradu zahteva za pristup informacijama i upravljanje povredama podataka.

Naše usluge zaštite podataka o ličnosti uključuju:

  1. Izrada Plana za Usklađivanje sa GDPR i ZZPL: Naš tim će izraditi detaljan plan za usklađivanje vaše organizacije sa GDPR i ZZPL regulativama.
  2. Usluge DPO (Data Protection Officer): Pružamo usluge imenovanja i podrške službenika za zaštitu podataka o ličnosti, koji će nadgledati sve aspekte zaštite podataka unutar vaše organizacije.
  3. Procena Uticaja na Zaštitu Podataka (DPIA): Izrađujemo procene uticaja na zaštitu podataka kako bismo identifikovali i minimizirali rizike povezane sa obradom podataka.
  4. Obuka i Svest o Zaštiti Podataka: Nudimo obuku za vaše zaposlene o zaštiti podataka i usklađenosti sa GDPR i ZZPL, podižući svest o važnosti zaštite privatnosti.

Preuzmite kontrolu nad Zaštitom Podataka o Ličnosti

Consultigance Group ima relevantno iskustvo, stručnost i savremene alate potrebne da vam pomogne u preuzimanju kontrole nad zaštitom podataka o ličnosti. Neka vaša organizacija bude korak ispred u svetu gde se pravila o privatnosti neprestano menjaju. Vaša zaštita podataka je naš prioritet.

Specijalizovane Usluge DPO i GDPR Usklađivanje

Kao deo našeg sveobuhvatnog pristupa zaštiti podataka, Consultigance Group nudi posebnu uslugu u kojoj preuzimamo ulogu eksternog službenika za zaštitu podataka (DPO). Ova usluga je dizajnirana da pruži efikasno i ekonomično rešenje za vaše potrebe usklađivanja sa GDPR.

Kroz datu aktivnost, ne samo da preuzimamo odgovornost za usklađenost vaše organizacije sa regulativama o zaštiti podataka, već i prenosimo rizik na sebe. To znači da, u slučaju bilo kakvog kršenja propisa, naš tim će preuzeti odgovornost za rešavanje problema i minimiziranje štete.

Naša DPO usluga se potpisuje na 24 meseca, tokom kojih obezbeđujemo stalnu podršku i usluge koje će osigurati da vaša organizacija bude u potpunosti usklađena sa GDPR. Sve ovo dolazi kao deo mesečnog paušala, što omogućava transparentno i predvidljivo budžetiranje.

Uz Consultigance Group, možete biti sigurni da će vaša organizacija biti zaštićena, usklađena i spremna za buduće izazove jer zaštita podataka kojima rukujete postaje naš prioritet.

Dosta priče, hajde da radimo