Naši eksperti za bezbednost pomažu organizacijama da ispune širok spektar bezbednosnih potreba i zahteva koristeći proverene metodologije i uspešne bezbednosne prakse. Razvijamo i implementiramo strategije i integrativna bezbednosna rešenja. Sa nama, Vaša briga o zakonskoj usaglašenosti u oblasti privatnog obezbeđenja, zaštite ličnih podataka i detektivskih aktivnosti prestaje jer je to profesionalni poziv i izazov našeg stručnog tima.

Mnoge uspešne kompanije počele su uviđati da njihov pristup „mi to možemo sami“ nije dao adekvatna rešenja. Kao rezultat toga, neophodno je suštinski promeniti i strukturu i način upravljanja uz redefinisanje prioriteta što po sebi nosi prihvatanje novog pristupa bezbednosti kao strateškoj funkciji. Ovo je takođe odgovor na dosadašnje, nerazumevanje i nedovoljno ulaganje u korporativnu bezbednost što je impliciralo u povećanju troškova i gubitaka a takođe i u kršenju zakona i ozbiljnim rizicima koji mogu značajno da naruše poslovanje i drastično naruše reputaciju kompanije.

Da li ste spremni da prihvatite taj rizik?

Consultigence Group je jedinstvena bezbednosna platforma u regionu sa jedinstvenim konceptom integrativnog upravljanja rizicima i bezbednosnim rešenjima prilagođena zahtevima Vaše kompanije. Menadžment bezbednosti je i strateška i operativna aktivnost koja uključuje upravljanje bezbednosnim procesima, organizacionim resursima, procenama i projektima i uključuje niz koherentnih i složenih aktivnosti u različitim domenima:

 • Izrada Plana procene rizika u zaštiti imovine i poslovanja
 • Upravljanje kontinuitetom poslovanja – BCM procedura
 • Upravljanje poslovnim i investicionim rizikom
 • Informaciona bezbednost
 • Upravljanje zaštitom ličnih podataka – GDPR
 • Analiza tržišta i poslovnog okruženja
 • Razvoj zaštitnog sistema
 • Prevencija gubitka

Naši specijaliteti su:

 • Menadžment bezbednosti
 • Razvoj procedura i politika korporativne bezbednosti
 • Planiranje i projektovanje sistema fizičko – tehničkog obezbeđenja
 • Integracija bezbednosnih komponenti softversku platformu (CCTV – Kontrola pristupa – Alarm – Monitoring)
 • Analiza pretnji i procena tržišta
 • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • IT bezbednost
 • BCM – Upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • Edukacija i obuka za reagovanje u vanrednim situacijama
 • Upravljanje incidentima
 • Transferi rizika i osiguranje organizacije
 • Poslovno – obaveštajna delatnost
 • Korporativne istrage i provere
 • Istrage prevara u osiguranju
 • Nadzor i interna kontrola
 • Finansijske istrage i naplata potraživanja
 • Zaštita podataka o ličnosti – GDPR
 • Arbitraža i posredovanje
 • Optimizacija procesa bezbednosti

Vaše potrebe za zaštitom poslovanja i unapređenjima u domenu korporativne bezbednosti predstavljaju naš profesionalni poziv i mi smo spremni da odgovorimo na najdelikatnije zahteve naših klijenata.

U saradnji sa nama možete doći do odgovora na sledeća pitanja :

 • Da li postoje insajderi u vašoj organizaciji?
 • Da li su i u kojoj meri korumpirani pojedini sektori menadžmenta i kakve to ima finansijske implikacije na poslovni razvoj kompanije?
 • Ko su izvršioci internih i eksternih krađa, ko je napravio krađu intelektualne svojine, zloupotreba, proneveru, industrijsku špijunažu?
 • Koliki je obim štete po organizaciju koja je predmet subverzivnog delovanja?
 • Ko je od zaposlenih odao poslovnu tajnu ili prekršio klauzulu o zabrani konkurencije?
 • Da li zaposleni zloupotrebljavaju bolovanje i druge poslovne procedure?
 • Da li sprovodite proveru prošlosti i skrining pre zapošljavanja novih kadrova?
 • Da li ste svesni svih rizika kroz koje generišete gubitke, imate odliv informacija ili pravite skrivene troškove ?

Naš tim profesionalnih istražitelja nudi širok spektar istražnih usluga :

 • Procena rizika od prevare i istrage
 • Potrage za imovinom i vrednostima
 • Istrage prevara u osiguranju
 • Due diligence kompanije i dobavljača
 • Provera integriteta i revizije zainteresovanih strana i potencijalnih partnera
 • Provere i analize tržišta
 • Provere prošlosti
 • Pravna podrška i savetovanje
 • Prikupljanje dokaza i svedočenje u sudskim postupcima

Dosta priče, hajde da radimo!