Skip to main content

Mnogi imaju dobar proizvod, uslugu ili poslovno rešenje ali nemaju pravi način kako da to predstave tržištu i jednostavno pronađu kupce. U tom slučaju treba da prepustite posao u ruke marketing profesionalaca B2B (business-to-business) i B2C (business-to-customer) marketinga.

Doprinećemo prepoznatljivosti Vašeg brenda u sferi usluga bezbednosti i ubrzati Vaše procese u domenu Online i direktne prodaje koristeći naše resurse: Web magazin SECURITYSEE.com i Web prodavnicu SECURITYMARKET.rs koje sa ponosom ističemo kao jedinstvenu poslovnu platformu prepoznatljivu u regionu Balkana.

Mediji i društvene mreže u modernim uslovima poslovanja stvaraju konkurentsku prednost, prodajne obrasce, razvijaju robne marke i na taj način kompanije postižu ekonomski uspeh svojim virtualnim prisustvom u medijskom prostoru.

B2B medijska strategija mora biti dobro isplanirana, primerena tržišnim uslovima i dosledna postavljenim ciljevima u čemu Consultigance Group ima uspešne reference proverene marketing modele.

Naši alati za online strategiju B2B Marketinga:

  • Kreiranje Web stranice
  • Rad na socijalnim mrežama i medijima
  • SEO optimizacija
  • Online prodaja
  • Blogovi, istraživanje, e-knjige, posebni i naučni članci
  • Pravljenje sadržaja i stručnog materijala
  • marketinški informacioni sistemi, platforme.

Pozovite nas da zajedno gradimo uspešnu kampanju i postanemo partneri u osvajanju tržišta.

Dosta priče, hajde da radimo